Tag Archives: Ford đã qua sử dụng

Ford đã qua sử dụng có 6 hoạt động chính là:

1. Dịch vụ xác định, định giá các loại xe Ford đã qua sử dụng.
2. Thu mua các loại xe Ford đã qua sử dụng.
3. Bán các loại xe Ford đã qua sử dụng.
4. Đổi xe Ford cũ lấy xe Ford mới.
5. Ký gửi các loại xe Ford đã qua sử dụng.
6. Kinh doanh các loại phụ kiện, đồ chơi ô tô.

Là người đã hoạt động trong việc kinh doanh xe Ford gần 10 năm tại Việt Nam, nhận thấy nhu cầu của khách hàng sử dụng xe Ford ngày càng cao mà đặc biệt là xe Ford đã qua sử dụng hay còn gọi là xe Ford cũ là rất cao.